Βασίλειος Ν. Πικούνης

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος


pic fna nodule
Παρακέντηση (FNA) όζου θυρεοειδούς, υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.