Βασίλειος Ν. Πικούνης

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος

   Stethoscope

 Ο Βασίλειος Πικούνης αποφοίτησε το 2001 από την Ιατρική σχολή του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικεύτηκε στην Ενδοκρινολογία στο

 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΑΤΤΙΚΟΝ", όπου είχε την

ευκαιρία να λάβει μέρος στην αντιμετώπιση σύνθετων ενδοκρινολογικών και 

διαβητολογικών περιστατικών. Είναι ενεργό μέλος διαφόρων επιστημονικών εταιρειών 

όπως της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Διαβητολογικής

Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας.